16b (1)

Mediation-Coaching staat in dienst van ondernemingen en van individuele clienten.  De hoofddoelstelling bestaat erin een positieve bijdrage te realiseren voor een betere werking binnen uw persoonlijke, relationele en organisationele dimensie dank zij Coaching, Mentoring en Mediatie.

Mediation-Coaching biedt oplossingen aan die tegemoet komen aan de specifieke noden van K.M.O.’s, van Familiale Ondernemingen en van Jonge Professionelen.

De uitvoering gebeurt ofwel in een neutrale locatie ofwel via telefoon en Skype in het kader van een contractuele overeenkomst.

De hoogste deonthologische vereisten worden stipt nageleefd waardoor ondermeer een totale confidentialiteit wordt gegarandeerd.

Stephan Collins, Consultant

Innovative Business Coach, Mentor, Negociator & Workplace Mediator

+33 6 800 37 647 (Europa ex Switzerland) & 076 570 78 43 (Switzerland).