Mijn diensten worden uitgevoerd hetzij in antwoord op een klanten-specifieke vraag hetzij als deel uitmakend van een bredere retentie-relatie. Binnen die relatie zijn alle prestaties voorhanden aan een unitair lagere prijs.

Zij worden steeds uitgevoerd binnen het kader van een contractuele relatie die de regels van Ethiek en Deonthologie van mijn beroepen inhoudt. De confidentialiteit zowel van de inhoud van de werksessies als die van de uitvoeringsmodaliteiten van het afgesloten contract zijn formeel gegarandeerd evenals de impartialiteit en de onafhankelijkheid van de Interveniënt.

De plaats waar de sessies doorgaan wordt bepaald in overleg met de Client. De sessies grijpen plaats in situ, via de telefoon of Skype.

De prijs hangt af van een aantal variabelen die specifiek zijn aan de noden en verwachtingen van de Client. Na een eerste gratis informatief kontakt met de Interveniënt ontvangt U vrijblijvend een gedetaillerde offerte.