In aanvulling van de Coaching en Mediatie diensten bied ik tevens een reeks diensten aan die afgestemd zijn op de specifieke noden van K.M.O.’s.

  • mentoring – business planning & management;
  • het overzien en het stimuleren van de aktiviteiten van een internationaal verkoopsteam;
  • de bevordering van een commerciële propositie in een welbepaalde buitenlandse markt;
  • de precontractuele en contractuele onderhandeling voor rekening van één of meerdere clienten;
  • het uitvoeren van een mandaat als onafhankelijk lid van een overzichtsraad.

De legitimiteit voor het uitvoeren van deze prestaties buigt zich op een combinatie van mijn manageriale en taalvaardigheden evenals op de internationale expertise die ik doorheen de laatste drie decennia heb vergaard zowel binnen grote internationale concerns als in mijn hoedanigheid van onfhankelijke enterpreneur. Hun efficientie wordt verder nog in de hand gewerkt door mijn traditionele postuur van neutrale en onpartijde acteur hoewel ik er meteen aan toevoeg dat de uitvoering van sommige van deze opdrachten onverenigbaar is met hun zuivere toepassing.