Conventionele Mediatie is een process van conflictbeslechting met als unieke doelstelling het conflict te beëindigen zoals dat bestaat tussen een personeelslid en een ander of een externe persoon zoals een leverancier of een client van de Onderneming.

Conventionele Mediatie is 100% confidentieel en is verder ook:

  • Snel, één of twee werkdagen kunnen volstaan;
  • Doeltreffend, in de meeste gevallen wordt het conflict beëindigd;
  • Prijsbewust, het is veruit goedkoper dan elke andere vorm van conflictenbeheer.

Het process leidt tot een nieuw Relationeel Akkoord. Experten zoals Advokaten of HR personeel kunnen in het belang van de partijen het gebeuren bijwonen. Partijen kunnen ook toestaan hun Akkoord aan derde instanties te openbaren.

Wellicht is het nuttig er even aan te herinneren dat een conflictsituatie slaat op een verminderde of onderbroken communicatie. Conflictsituaties kunnen de gezondheid bedreigen en zijn altijd een kostenbron. Zij tasten de global performance aan van het individu en die van de groepsomgeving. Het conflict ontaardt in emoties en die zijn van nature uit persoonlijk. Bijgevolg levert elke vorm van conflictenbeheer alleen maar een tijdelijke schijnoplossing op.

Leonard Cohen drukt het perfekt uit in zijn prachtig lied “Anthem”:  Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That is how the Light gets in.

Naar mijn mening, neemt de Conventionele Mediatie de plaats in van het Licht. Het komt aan de Mediateur toe die lichtschakel te openbaren en op die manier mag hij worden aanzien als iemand die werkt naar vrede en die de optimisering van de global performance in de hand werkt.