Ik beöefen de conventionele  Mediatie in de Onderneming met als enige doelstelling de definitieve beslechting van het conflict zoals zich dat voordoet tussen U en uw collega’s, uw clienten of nog uw leveranciers.

Het Mediatieprocess wordt afgesloten door een Relationeel Akkoord dat door de Mediateur gesuperviseerd wordt.  Andere experten, zoals een advokaat of een technisch expert, kunnen aan dit gebeuren worden geässocieerd in het enkele belang van de Client.

De Mediatie is strikt confidentiël, zij is ook :

  • Snel, in de meeste gevallen volstaan slechts één of twee dagen;
  • Efficiënt, aangezien in de meeste gevallen de Mediatie een einde brengt aan het conflict;
  • Prijsgunstig, aangezien de Mediatie veruit goedkoper is dan de hoge kosten die een traditioneel beheer van het conflict onvermijdelijk maken.

De tussenkomst van de Mediateur kadert bijgevolg in het duurzaam en verantwoordelijk personeelsbeleid van de Onderneming die beroep wenst te doen op een beroepsmediateur die, zoals ik, zich neutral en onpartijdig weet op te stellen tijdens de begeleiding van het veranderingsproces.

Leonard Cohen zong het zo passelijk in zijn lied “Anthem”:  Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That is how the Light gets in. In mijn visie neemt het Licht de plaats in van de Mediatie.  En de rol van de Mediateur bestaat erin die opening te vinden en zichtbaar te maken. Je mag dus nooit je hoop opgeven, verandering kan steeds, van zodra je bereid bent doorheen dat kleine gaatje te kruipen! 

Training: ik verzorg ook workshops bevoorbeeld om beter uit te leggen wat de Mediatie inhoudt en waar ze toe leidt of op welke manier de Managers haar kunnen gebruiken binnen hun verantwoord beheersbeleid.

Stephan Collins, Certified Mediator EPMN France & Member of the R.M.E. France