Mijn Coaching richt zich tot elke persoon die een band heeft met de wereld van het ondernemen, een concept dat op de meest diverse manieren mag worden geïnterpreteerd.  De status van die persoon kan worden bepaald als zijnde:

  • de oprichter of de gezaghebber;
  • diegene die leiding geeft aan een groep mensen;
  • diegene die nieuwe verantwoordelijkheden gaat opnemen of die voor een nieuwe carrierekeuze staat;
  • het Team en dat is dan bvb het Directiecomité of een Sales Team;
  • de Jonge Professioneel, niet ouder dan 31, aan wie tegen speciale voorwaarden een Coaching en Mentoring programme wordt aangeboden, heel flexibel en 100% on-line uitgevoerd. 

Coaching heeft een positive impact op de Mens en zijn Omgeving. De postuur van de Coach is die van een facilitator die een gewenst veranderingsproces begeleidt. De Coaching relatie wordt uitgevoerd binnen een contractuele relatie tussen twee, drie en soms wel vier partijen.

Elke Coach heeft een eigen identiteit die de afspiegeling is van zijn persoonlijkheid, van zijn profesioneel verleden maar ook van de genoten opleidingen en de beroepspraktijk. Vandaar dat een eerste totaal vrijblijvende ontmoeting tussen Coach en zijn Client zo belangrijk is omdat op dat moment het contact tot stand komt en aan de hand daarvan kan worden bepaald hoe goed het resultaat van het hele Coaching gebeuren zal worden.

Een Coach kan vanzelfsprekend op voorhand geen garantie bieden van hoe het resultaat er uiteindelijk zal uit zien maar persoonlijk bied ik wel de garantie van al mijn middelen goed gebruik te maken in dienst van de Client en te handelen met eerbied voor de ethiek en de deontologie van mijn beroepen. Verder bieden supervisie, continue vorming en praktijk ook goede garanties aan.

In mijn ervaring staat Coaching voor een echte investering, eerder dan voor een kost. Coaching biedt heel wat voordelen die zich uiten zowel qualitatief (emoties en de kwaliteit van menselijke relaties) als op quantitatief vlak door een verbetering van de financiëme ratios en een hogere duurzaamheid.