De Coaching Relatie staat open voor elke persoon die haar of zijn manieren van zijn en doen wil verbeteren zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.  Die persoon leeft op een vrijwillige manier het concept van een collaboratieve werkrelatie na.

 

Voor een Mandaat binnen een Onderneming kan de werkmethodologie worden aangepast omwille van de complexitieit van de problematiek. Een combinatie tussen de rol van Business Consultant en die van Executive Coach en/of de Mediateur wordt daardoor mogelijk gemaakt in het zuivere belang van de Client.

 

De volgende etappes worden dan doorlopen:

 

·         Observatie van de gedragingen en gangbare praktijken

 

·         Audit report

 

·         Team werk: welke zijn de priority issues?

 

·         Team werk : samen opbouwen van de mogelijke oplossingen en het maken van een keuze

 

·         Uitvoeringswerk : op welke manier worden die keuzes omgezet in nieuwe gedragingen en gangbare praktijken?

 

·         Medium term feed-back sessie: meten van de veranderingen op kwantitatief et kwalitatief vlak nadat het                      Coaching werk werd beëindigd.

 

Elk mandaat wordt apart besproken en contractueel bedongen.